Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2015

cardigan
Na ułamek sekundy tężeje mi krew, żyły zwężają się do grubości wiolinowych strun. To ona.
— Żulczyk.

March 01 2015

cardigan
7680 f0e1
Reposted fromaraluenable araluenable viapoezja poezja

February 28 2015

cardigan
6576 3505
Reposted fromroxanne roxanne viasowaaa sowaaa
cardigan
283/2015
*** (a mnie z Tobą..) - Anna Achmatowa
A mnie z tobą pijanym wesoło – Nie ma sensu w twoich opowieściach. Wczesna jesień rozwiesiła wkoło Chorągiewki żółte na gałęziach.
Zabłądziliśmy w ułudne strony I oboje się gorzko kajamy, Lecz dlaczego nieodgadniony Martwy uśmiech na ustach mamy?
Myśmy męki okrutnej pragnęli Zamiast szczęścia niezmąconego... Nie odwrócę się od przyjaciela I rozpasanego i czułego.
https://www.facebook.com/2015w365
Reposted fromavooid avooid viapoezja poezja
cardigan
0207 a64c
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viasowaaa sowaaa
cardigan
6325 ab06


Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viasowaaa sowaaa

February 19 2015

9213 56b0 500
Coeur fidèle (Jean Epstein, 1923)
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viasowaaa sowaaa

January 22 2015

5980 cee3
Reposted fromzacytujmiprosze zacytujmiprosze viasowaaa sowaaa
cardigan
0384 1600 500
Reposted fromlostness lostness vianatyalia natyalia
cardigan
cardigan
👽👾👿💀
Reposted fromweightless weightless vianatyalia natyalia
cardigan
2099 e9f4 500
Barańczak
Reposted fromohwow ohwow viapoezja poezja

January 05 2015

cardigan

December 28 2014

9633 d944
Reposted fromerial erial vianatyalia natyalia

December 25 2014

cardigan
3542 bd17
Reposted fromdumbscream dumbscream viapomegranate pomegranate
cardigan
7282 526d
Reposted frommorela morela viapomegranate pomegranate
cardigan
0867 af6e 500
Reposted frometerycznie eterycznie vialorem-ipsum lorem-ipsum
cardigan
Pluń na wszystko, co minęło: na własną boleść i na cudzą nikczemność. Wybierz sobie jakiś cel.  Jakikolwiek. I zacznij nowe życie.
— Bolesław Prus, "Lalka"
Reposted fromiwannabeyour iwannabeyour vialorem-ipsum lorem-ipsum
0314 4a34
Reposted fromnoirceur noirceur viacynamon cynamon

December 22 2014

cardigan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl