Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2015

cardigan
Przerwał jej pocałunkiem, uściskiem, dotknięciem, pieszczotą, pieszczotami, a potem już wszystkim, całym sobą, każdą myślą, jedyną myślą, wszystkim, wszystkim, wszystkim. Przerwali ciszę westchnieniami i szelestem porozrzucanej na podłodze odzieży, przerwali ciszę bardzo łagodnie i byli leniwi, byli dokładni, byli troskliwi i czuli, a chociaż obydwoje nie bardzo wiedzieli, co to troskliwość i czułość, udało im się, bo bardzo chcieli. I w ogóle im się nie spieszyło, a cały świat przestał nagle istnieć, przestał istnieć na maleńką, krótką chwilę, a im wydawało się, że była to cała wieczność, bo to rzeczywiście była cała wieczność. 
A potem świat znowu zaczął istnieć, ale istniał zupełnie inaczej.
– Geralt? – Mhm?  – I co dalej?  – Nie wiem.  – Ja też nie. Bo widzisz, ja... Nie jestem pewna, czy warto się było na mnie skazywać. Ja nie umiem... Zaczekaj, co robisz... Chciałam ci powiedzieć...  – Yennefer... Yen.  – Yen – powtórzyła, ulegając mu zupełnie.  – Nikt nigdy mnie tak nie nazywał. Powiedz to jeszcze raz, proszę.  – Yen.  – Geralt.
— Ostatnie życzenie
Reposted frompingwineq pingwineq viapoezja poezja
8123 914c 500

Zdzisław Beksiński, “Depresja, 1956

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viakoralina koralina
8845 9253 500
Reposted fromsunlight sunlight viacrimsonghost crimsonghost

June 20 2015

cardigan
Reposted fromplumose plumose viapaintings paintings

May 03 2015

0179 b956 500

scribe4haxan:

The Struggles of Men and Animals against Death and Time, 1610 ~ by Shelte a Bolswert… 

Reposted fromLittleJack LittleJack viapaintings paintings

May 02 2015

7735 75a2 500

Even in the depths of sleep, in which he had to satisfy his need for protection and love by curling himself up into a trembling ball, he could not rid himself of the feeling of loneliness and homelessness.

~ Bruno Schulz, The Street of Crocodiles p 74

Painting: The musings of the solitary walker, 1926 by Rene Magritte

Reposted fromvesania vesania viapaintings paintings
9065 717b 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viapaintings paintings
1163 d195 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viapaintings paintings
5638 97d0 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viapaintings paintings
cardigan
7040 10af
Reposted frombutterbeer butterbeer viapaintings paintings
cardigan
Present State of Pompeii.
Reposted fromArchimedes Archimedes viapaintings paintings
cardigan
Reposted frommora mora viapaintings paintings
6032 c3ce 500

Charles Sims - April.

Reposted fromRecklessKid RecklessKid viapaintings paintings
cardigan
Izabela Ołdak- "Revealed Truth- Metatron's Cube", 36x26cm, acrylic, ecoline on paper, 2015
Reposted fromsubman subman viapaintings paintings
1580 a32b 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viapaintings paintings
cardigan
0077 d4b6 500
Jarek Puczel, Zakochani (3) 45x45 cm, olej, płótno
cardigan
3438 a7fa 500
Odilon Redon, Eye-Balloon (1878); charcoal, 42.2 x 33.2 cm; The Museum of Modern Art, New York 

April 25 2015

cardigan

527/2015

Ogród - Maria Pawlikowska-Jasnorzewska

Gdy wiosna zaświta, 
jest w ogrodzie raz cieniej, raz jaśniej. 
Wciąż coś zakwita, przekwita. 
Wczoraj kwitło moje serce. Dziś jaśmin.

https://www.facebook.com/2015w365
Reposted fromavooid avooid viapoezja poezja

March 27 2015

cardigan
5593 966d 500
Reposted fromdenim denim viasummerkiss summerkiss

March 19 2015

cardigan
Często śnił jej się, ale to przecie nie miłość; ona nie jest zdolna do miłości.
— Bolesław Prus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl